Om Travtips

  • Tips På Tampen er blant de tidligst etablerte tipstelefonene.
  • Redaksjonen består av veteranen, eksperten og den alltid info- og formidlingssugne Joar Lysaker.
  • Joar har fartstid i travsporten som tilsier pensjonering. – Få har sett flere travløp.
  • Joar skulker ikke en Bjerke- eller Momarken-kjøring.
  • Joar har hatt tipsene til A-Pressen Østfold, han leverer eksperttips til sentrale svenske aktører, har svært stort kontaktnett i Norge – og elitepregede, meget gode svenske kontakter.
  • Joar er nøktern og står for skarpe analyser.
  • Joar er kjent for svært gode varmingsvurderinger. Den beste i landet, har flere sagt.

Forleden sakset vi følgende fra svensk website:

En av Norges mest ansedda tipsexperter, Joar Lysaker, tror att nr 5, Gylden Balder, är bästa norska chansen i loppet, dvs bättre chans än årsdebuterande Tekno Odin.”

Tips på Tampen